EDTA-PATIENTFORENINGEN INDKALDER TIL

Generalforsamling

Lørdag 4. maj 2024 kl. 14:00

Paarup Kro, Ringkøbingvej 1, 7442 Engesvang

Vi starter med velkomst og en frokostbuffet kl. 13:00 – det skulle give os rigelig tid til at spise og udveksle nyheder inden generalforsamlingen kl. 14:00. Frokosten er gratis for medlemmer, men familie og venner etc. skal selv betale. Beløbet vil være 125 kr. pr. person. Husk medlemsbeviset. Der vil blive serveret kaffe/te og kage ved 15-tiden.

Vi tilbyder et gratis eksemplar af Torben Gudmundsson’s bog: EDTA – en hjertesag. Torben har venligst doneret sit restlager af bogen til foreningen. Vi har også mange eksemplarer af det nye hæfte til uddeling.

Ikke-medlemmer må gerne overvære generalforsamlingen, men kun medlemmer har stemmeret.

Dagsorden er ifølge vedtægterne. Vedtægterne kan ses på vor hjemmeside under punktet ”Om foreningen”.

Tilmelding til frokost og generalforsamling samt forslag til drøftelse og evt. vedtagelse på generalforsamlingen sendes på mail til

ottolisb@post10.tele.dk eller sms til 30958121 senest 25-04-24.

Hjertelig hilsen

Bestyrelsen